Campus Multiesport estiu viladecavalls 2019
Cal omplir la butlleta d'inscripció. Empleneu tots els camps per tal de poder facilitar l'inscripció. Aquesta butlleta no tindrà validesa fins que es faci l'ingrés en el número de compte de l'empresa FEM ORGANITZA (INTGEGRAL SERVICE) S.L. (ES21 2100 8120 9002 0005 9592) de la quantitat econòmica relacionada amb la modalitat escollida. Aquest pagament es podrà fer en dues fraccions: 50% abans del divendres 31 de maig del 2019 (reserva de plaça) i l'altre 50% abans del dijous 20 de juny del 2019 (aquest segon pagament serà la validació definitiva).

Dades de l'inscrit/a
Fotografia de l'inscrit/a

Dades generalsInformació sanitària

Pateix alguna malaltia crònica? (En cas afirmatiu presenteu informe mèdic al coordinador)

  

És al.lèrgic a alguna substància, element, aliment o medicament?

  

Es mareja amb facilitat?

  

Empleneu en cas que sigui necessari


pas 1 | pas 2 | pas 3