· Disseny, organització i realització de les activitats:
· Casals temàtics per a infantil i escola bressol.
· Campus poliesportius per a primària/1r cicle de secundària).
· Monitors especialitzats en cadascuna de les activitats. Ràtio 1/10.(Segons
Conveni i Decret Activitats de lleure I Llei de l’Esport).
· Normativa de Riscos laborals amb tot el personal.
· Seguiment tècnic i extern de l’estructura per part departament de qualitat
· Material fungible de les activitats.
· 2 sortides amb el transport inclòs.
· Dossier pels pares i mares. (Reunió informativa).
· Assegurança de responsabilitat civil.
· Càtering de menjador.
· Opció menjador portat de casa (Tapers/Carmanyoles).
· Assegurança d’accidents.

TRUQUEU AL 663 850 880