Paginatge Viladecavalls 2018
Cal omplir la butlleta d'inscripció. Empleneu tots els camps per tal de poder facilitar l'inscripció. Aquesta butlleta no tindrà validesa fins que es faci l'ingrés en el número de compte de l'empresa (ES96 2100 1076 6602 0020 8985) de la quantitat econòmica relacionada amb la modalitat escollida. Aquest pagament es podrà fer en dues fraccions: 50% abans del dimecres 30 de maig del 2018 (reserva de plaça) i l'altre 50% abans del dimecres 20 de juny del 2018 (aquest segon pagament serà la validació definitiva).

Dades de l'inscrit/a
Fotografia de l'inscrit/a

Dades generalsInformació sanitària

Pateix alguna malaltia crònica? (En cas afirmatiu presenteu informe mèdic al coordinador)

  

És al.lèrgic a alguna substància, element, aliment o medicament?

  

Es mareja amb facilitat?

  

Empleneu en cas que sigui necessari

pas 1 | pas 2 | pas 3