casals d'estiu 2023

Cal omplir la butlleta d'inscripció. Empleneu tots els camps per tal de poder facilitar l'inscripció. Aquesta butlleta no tindrà validesa fins que es faci l'ingrés del 50% del total en el número de compte de l'empresa FEM ORGANITZA (INTEGRAL SERVICE) S.L.(ES21 2100 8120 9002 0005 9592) de la quantitat econòmica relacionada amb la modalitat escollida abans del 22 de maig del 2023. L'altre 50% restant s'haurà de fer abans del 15 de juny del 2023.

Dades de l'inscrit/a
Fotografia de l'inscrit/a

Dades generalsInformaciÓ sanitÀria

Pateix alguna malaltia crònica? (En cas afirmatiu presenteu informe mèdic al coordinador)

  

És al.lèrgic a alguna substància, element, aliment o medicament?

  

Es mareja amb facilitat?

  

Empleneu en cas que sigui necessari:


pas 1 | pas 2 | pas 3