Activitats extraescolars per a escoles i instituts.

Servei integral d’activitats extraescolars
CURS 2013-2014. Regularització 21% IVA.
L’empresa ORGANITZA S.L. us detalla el servei de monitors d’activitats
extraescolars (acollida matinal, poliesportiu, tallers, informàtica, calaix , arts
marcials, ball modern (Gym jazz, Funky, Hip Hop), màgia, patinatge, anglès,
teatre, guitarra….)
Característiques de la proposta :

. Coordinador de l’activitat (coordinador de zona ).
· Monitor especialitzat .Ràtio 1/10-9 en totes les unitats.
· Règim laboral dels monitors. (Conveni laboral/Decret de lleure/LLei de l’esport)
· Aplicació de normativa en riscos laborals. (Vigilància de salt)
· Dossier de programació de les activitats.
· Memòria tècnica de les activitats.
· Reunió informativa amb tots els pares i mares.
· Assegurança de responsabilitat civil.
· 21% d ’IVA SEGONS OBLIGA LA LLEI inclòs.

Truqueu al 663 850 880 i  venim a visitar-vos al centre educatiu.