Personal titulat per a substitucions (Docents i PAS)

Servei per  substitucions del personal docent del centre i personal d’administració i serveis. (Personal acredidat i amb experiència / Seguretat Social / RC).

Preus a convenir segons la durada del servei.

Truqueu al 663 850 880.