Formulari Inscripció


NOTA IMPORTANT

– Declaració jurada que es donen els requisits de salut supòsits, i de coneixement del context de pandèmia actuals i les circumstàncies i risc que comporta.

– Vacunes al dia mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.

– Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com poden ser:

  • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunes actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
  • En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

1.- Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

2.- En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.

Per tal d’estar informats dels protocols i procediments que es seguiran durant la realització del casal d’estiu, així com de les mesures preventives que es faran, us adrecem a la pàgina web (visitar la web) que ha creat la Generalitat de Catalunya per tal d’exposar totes les mesures que s’estan prenent. Us recordem que les activitats de lleure a l’estiu es regiran per la normativa que hi hagi vigent en l’inici de l’activitat.

Descarrega’t la Declaració de Responsabilitat que haureu de portar signada al coordinador el primer dia (descarrega’t la declaració)

Dades de l'Inscrit

Fotografia de l'inscrit

Dades Generals

Informació Sanitària

Pateix alguna malaltia crònica? En cas afirmatiu envieu informe mèdic al correu gerencia@organitza.net SiNo
És al.lèrgic a alguna substància, element, aliment o medicament? SiNo

Emplenar en cas que sigui necessari

Altres informacions d'interès

Per tal de tenir més cura i seguretat marqueu les caselles que convinguin:

El nen/a sap nedar? SiNo
Utilitza ulleres d'aigua SiNo
Ha fet algun curset de natació SiNo
Dins l'aigua: Neda correctamentÚnicament s'aguantaNo sap nedar ni s'aguanta
Actitud: Respecte a l'aiguaPrudent però li agradaLi agrada molt i no és prudent

Informació dels cursets de Natació 2020

EDATS Nens/es que durant el curs escolar 2019/2020 són nescuts/nescudes entre els anys 2008 i 2017
DATES del 29 de juny al 24 de juliol
LLOC a la piscina de Can Trias
HORARIS de 15'30h a 16'30h
PREUS 69.45€, les 4 setmanes

Publicació d'Imatges

de l'activitat Cursets de Natació Ajuntament de Viladecavalls 2020

Autoritzo l'empresa FEM ORGANITZA S.L. a utilitzar les imatges de l'activitat que es durà a terme durant les Activitats d'Estiu 2020, en les quals apareix el meu fill/filla en les pàgines web i xarxes socials d'aquesta activitat, amb la única finalitat de mostrar de manera gràfica el desenvolupament de l'activitat Cursets de Natació Ajuntament de Viladecavalls 2020.

Autorització de l'activitat

de l'activitat Cursets de Natació Ajuntament de Viladecavalls 2020

Autoritza al meu fill/filla a realitzar les Activitats d'Estiu 2020 amb l'empresa FEM ORGANTZA S.L.

Demostra que no ets un robot: