Altres activitats en edat formativa

L’entorn educatiu, per definició i evolució, s’ha convertit en una plataforma a on esdevenen múltiples situacions per tal d’implementar la formació i el creixement personal de l’individuo. És per això que en aquest habitat s’organitzen xerrades, festes de fi de curs, concerts, taules rodones, etc... ORGANITZA SL s’encarrega de tot i allibera de temps a formadors i educadors, així com a equips directius i ampas.