ORGANITZA disposa d’una colla de professionals, liderats pel Joan Carles, que gaudeixen de l’assessorament  per ajuntaments / institucions / organismes oficials / empreses privades/ col.lectius diversos,  que necessiten  d’estratègies de comunicació -internes i externes- i  de la gestió / motivació dels seus equips de treball (RRHH) .

COMUNICACIÓ:

*   Representació i portanveu de col.lectius.

*   Disseny i implementació de polítiques comunicatives. (internes i externes).

*   Estructuració de Plans de Comunicació amb uns canals i un estil adequats a la missió i als objectius del col.lectiu concret amb actuacions integrades en el seu Pla Estratègic.

*  Relació amb els mitjans de comunicació.

RRHH:

*  Resolució de conflictes en l’entorn laboral.

*  Gestió de les emocions de l’equip (FEM EQUIP).

*  Valoració  i resolució de les situacions de convivència.

*  Motivació per  la feina.

*  Gestió i planificació del temps de treball.