Assistència Social a la 3a edat (Centres Cívics) Podologia.

Serveis de podologia per a diferents centres cívics.

Professionals amb experiència.

Amb col.laboració/conveni amb l’administració.