Gestió de totes les sortides escolars

Els centres educatius destinen molt de temps a poder preparar tota
l’organització tècnica de totes les sortides de tots els cursos. UNA FEINADA ¡¡¡
Colònies i viatges de fi de curs inclosos.
Des d’ORGANITZA hem aconseguit (degut al volum de sortides que muntem en
tantes escoles del país) rebaixes en els preus de les entrades, rebaixes en el
servei de transport (autocar), rebaixes en les cases de colònies, etc i a més tot
queda cobert (des del punt de vista normatiu) pel nostre conveni amb l’agencia
de viatges Pirineu Evasió (GC 1788). Movem alumnes i professors garantint
totes les normatives respecte a la mobilitat de persones en transport col.lectiu.
Truqueu al 663 850 880