Joan Carles Folia .Assessor  educatiu, empresarial, esportiu i creixement personal

1.- Assessorament a famílies i joves en:

– Resolució de conflictes pares i fills / alumnes i escola.

– Gestió de les emocions en la família.

– Valoració de les situacions de convivència.

– Motivació per a l’aprenentatge.

– Gestió i planificació del temps d’estudi.

2.- Assessorament a empreses:

Intel.ligència emocional aplicada a l’entorn  laboral.

– Gestió del temps.

– Lideratge i gestiód’equips de treball.

– Motivació  i selecció de personal.

3.- Assessorament a esportistes en edat de formacióalt rendiment

– Millora del rendiment.

– Gestió de les emocions en l’esport.

– Valoració de l’èxit i el fracàs.

– Motivació i actitud.

– Gestió i planificació de l’entrenament. Plans Personals.

3.- Creixement personal.

– Gestió de la frustració.

– Recerca de feina.

– Comunicació.

. Intel.ligència emocional.