Organització d’esdeveniments a mida.

Organització de festes petites/particulars i festes multitudinàries amb tot tipus de inflables i activitats lúdiques, recreatives i esportives.
Ens encarreguenm de totes les variables:
DISSENY,ORGANITZACIÓ, EXECUCIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES ACTIVITATS.
MONITORS ESPECIALITZATS EN CADASCUNA DE LES ACTIVITATS
SEGUIMENT TÈCNIC I EXTERN DE L’ESTRUCTURA.
ANIMACIÓ I CONDUCCIÓ DE L’ACTE (SPEAKER).
SUPORT MUSICAL DE L’ACTIVITAT.
ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL.