Àmbit institucional


Organització d’esdeveniments socials i multitudinaris com actes de festa major, animacions, trobades, casals de lleure, campus esportius... Especialistes en congressos, convencions, homenatges, jubilacions, presentació de productes... EN TOTS ELS CASOS DES DE L’ INICI I FINS AL FINAL.


"... la gestió de les persones i de les coses se sustenta sobre la base de la capacitat, la dedicació, i la intensitat que s’hi esmercen en l’objectiu d’oferir un servei de qualitat. La diferència entre la gestió de les persones i de les coses rau en que les primeres tenen sentiments i opinió."