Gestió d’activitats

La poca disponibilitat de les empreses, ajuntaments i altres estructures col.lectives i organismes oficials, per a l'organització de les seves trobades, convencions, congressos, presentacions de nous productes, homenatges, nits de l’esport,etc...) fa necessari que les múltiples variables que intervenen en aquestes situacions siguin resoltes sense cap mena de repercussió sobre el funcionament habitual del centre de treball/institució i la seva productivitat/rendiment.

La poca disponibilitat familiar per poder desenvolupar muntatges d'envergadura (comunions, casaments, aniversaris, bodes d'argent, ...) situen a la nostra empresa en condicions de donar noves i originals propostes amb alliberament de feina i temps per a l'usuari del nostre servei.